Featured Posts

Zinderende zomerdag in Ridderspoor


De stichting ZZINN zet zich in om het contact tussen mensen met dementie of NAH (niet aangeboren hersenletsel) en hun en familie en netwerk te verbeteren. Dit doen zij door het prikkelen van de zintuigen met geuren, beelden, geluiden, beweging en materialen.

Inmiddels zijn we weer begonnen met de voorbereidingen om te de tuin van Ridderspoor, een kleinschalig woon/zorgcomplex voor mensen met dementie, gereed te maken voor het voorjaar. Op 11 juni zal er ook een zinderende zomerdag volgens het ZZINN concept plaatsvinden in Ridderspoor, waarbij de tuin een belangrijke rol krijgt. Wij zijn gevraagd om hierbij te helpen en daar zijn we best trots op.

Er staan nog een paar grotere houten tuinelementen op het programma, zoals een werkbank voor de heren onder het (rook)afdak.

Maar nu het meer gaat om de zintuiglijke belevingselementen, willen we hierbij aan kunnen sluiten. Naast de beplanting die de zintuigen kunnen prikkelen door middel van geur (lavendel), beweging (wuivende grashalmen) en voelen (verschillende bladeren met een verschillende voelsensatie) kun je ook gebruik maken van reminiscentie materialen.

Dit zijn voorwerpen van vroeger die dus herkenbaar blijven. Een melkbus is hier een voorbeeld van, maar ook een oude kachel, kruiwagen of slee spreken erg tot de verbeelding. Door deze met bloemen en plantjes te versieren vallen ze niet uit de toon.

Verder kunnen spelelementen die men spontaan tegenkomt veel plezier geven. Bijvoorbeeld een boter, kaas en eieren spel. Spelenderwijs lok je dan ook beweging uit. Wanneer het lezen van letters lastig is kan het spel op vorm of kleur van de letters gespeeld worden. Dit spel kan zelfstandig worden gespeeld, maar samen geeft dubbel plezier en een mooi contactmoment.

Dat muziek een zeer positief effect heeft op het geheugen is al meer dan eens bewezen. Door een aantal muziekinstrumenten in de tuin te plaatsen kunnen verrassende momenten ontstaan.

Met het spelen van een paar noten kan het zomaar gebeuren dat mensen spontaan gaan zingen. En wanneer er eenmaal gezongen wordt kan het zomaar zijn dat er een heel verhaal achteraan komt. Maar ook het zelf bespelen kan heel leuk zijn.

Door de instrumenten juist niet te gelikt te maken spoor je het bespelen vanzelf aan. Beweging, voelen en horen. Wat heerlijk, even het gevoel te hebben er weer te zijn, in het hier en nu.

Daarnaast zou je ook kunnen denken aan een voelwand. Verschillende materialen naast elkaar op een wand. Je zou in thema's kunnen werken.

Zoals bijvoorbeeld het bos, met een mostegel, daarnaast een bakje met dennenappels, dennennaalden op een plaat gelijmd, verschillende schijven van houten boomstammetjes. Maar er kan ook een mix van materialen gebruikt worden.

Belangrijk is wel dat gebruik wordt gemaakt van herkenbare materialen.

Dit helpt bij het weer in gesprek raken met elkaar. Er kunnen vragen gesteld worden over wat je kunt zien, voelen, horen, ruiken en proeven, kortom, het hier en nu. En dat is veilig. Geen antwoord is namelijk fout. Allemaal kansen om een mooie herinnering te creëren.

Zoals in het gehele tuinproject zal ook de uitvoering weer liggen bij de medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Om ze op weg te helpen hebben we daarom een aantal voorbeelden gemaakt. Veel dingen kunnen zelf gemaakt worden en vaak ook samen met de bewoners of deelnemers van het ontmoetingscentrum wat daar ook gevestigd is. Een mooie activiteit waarbij steeds weer met veel genoegen over gesproken kan worden met elkaar.

Wilt u meer weten over ZZINN, bezoek dan hun website.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
lente dementie_edited
kinderen dementie klein_edited
Zomer Dementie fruit_edited