Featured Posts

PERSBERICHT Alzheimer Café "Het Parkhuis" te Dordrecht op maandag 20 maart 2017


PERSBERICHT Alzheimer Café "Het Parkhuis" te Dordrecht

op maandag 20 maart 2017

Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden houdt op maandagavond 20 maart een ontmoetingsavond in samenwerking met “Het Parkhuis” Haaswijkweg Oost 69a, 3319GB Dordrecht, tel. 078-622.00.00.

De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 en eindigt ca. 21.30 uur.

De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

De stand van Alzheimer Nederland is op elke bijeenkomst aanwezig voor het verkrijgen van mondelinge informatie, info-materiaal en boeken die er toe doen, die u gratis kunt lenen.

De maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en de nog altijd heersende taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, professionals en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten en beroepskachten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

ER OVER PRATEN HELPT! Het neemt de ziekte niet weg, maar het geeft zekerheid en vertrouwen als u mensen ontmoet die u niets hoeft uit te leggen, die allemaal vergelijkbare ervaringen hebben in de omgang met de mens met dementie. Ieder mens heeft eigen ervaringen en eigen oplossingen voor dagelijkse problemen en ongemakken.

Iedereen is welkom, ook uw naaste met dementie die zich welkom zal voelen in deze dementievriendelijke omgeving.

Nieuwkomers in de wereld van dementie biedt deze bijeenkomst de mogelijkheid om alle vragen te stellen die nog niet eerder zijn beantwoord.

Door Visser & Friends bieden een muzikale onderbreking!

Voor informatie, voorlichting, lezingen, in de regio:dordrecht@alzheimer-nederland.nl

Aanmelding als vrijwilliger Irma C. van Milt-Bethlehem 078-618 02 89 - miltbeth@hetnet.nl

Bel voor vragen over dementie de Alzheimertelefoon 0800-5088: 7 dagen p.w. bereikbaar van 9 - 23 uur en kijk op www.alzheimer-nederland.nl en/of www.dementie.nl

. De volgende keer is op 24 april 2017 = is dan de 4e maandag v/d maand i.v.m. Pasen!!!

. Wilt u in november ook collecteren?

. Bel Martine Riske: 06-575 90 349 of mail haar: m.riske@alzheimer-nederland.nl

. Is de collectant niet bij u aan de deur geweest? U kunt altijd doneren op

. NL13INGB 000 000 2502 of in het Alzheimer Café de collectebus bijvullen. Bedankt!

.Wordt VRIEND via www.samendementievriendelijk.nl , en

. volg de minicursus zodat zoveel mogelijk medemensen weten van dementie!

Noot voor de redactie: vragen/ opm.: Irma van Milt 078-6180289 of miltbeth@hetnet.nl

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
lente dementie_edited
kinderen dementie klein_edited
Zomer Dementie fruit_edited
markt dementie foto 4_edited
Tuinieren dementie_edited
herfst dementie_edited
Hollands landschap dementie 3_edited
winter dementie 7_edited