Featured Posts

PERSBERICHT Alzheimer Café "Het Parkhuis" te Dordrecht op maandag 17 oktober 2016


Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden houdt op maandagavond 17 oktober een ontmoetingsavond in samenwerking met “Het Parkhuis” Haaswijkweg Oost 69a, 3319GB Dordrecht, tel. 078-622.00.00.

De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 en eindigt ca. 21.30 uur.

De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

De stand van Alzheimer Nederland is op elke bijeenkomst aanwezig voor het verkrijgen van mondelinge informatie, info-materiaal en boeken die er toe doen, die u gratis kunt lenen.

De maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en de nog altijd heersende taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, professionals en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten en beroepskachten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Gezondheidszorgpsycholoog Peter Haex, werkzaam in Het Parkhuis, vaste gespreksleider in het Alzheimer Café interviewt HENRI KLEIN HESSELING. Henri heeft in zijn carrière als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Verpleegkundig Consulent o.a. een langdurige ervaring opgebouwd in het begeleiden van zowel patiënten met FTD als hun familieleden. Ook maakte hij in die periode deel uit van de FTD-Expertgroep, een laagdrempelige vraagbaak voor professionals. Nog te vaak wordt veel te laat onderkend dat jonge mensen niet altijd overspannen zijn of erger, maar lijden aan een vorm van dementie, o.a. FTD.

Het muzikale tussenspel wordt geleverd door "DOOR VISSER en BAND".

Voor informatie, voorlichting, lezingen, aanmelding als vrijwilliger in de regio:

Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden,

Irma C. van Milt-Bethlehem 078-618 02 89 - miltbeth@hetnet.nl

Bel voor vragen over dementie de Alzheimertelefoon 0800-5088: 7 dagen p.w. bereikbaar van 9 - 23 uur en kijk op www.alzheimer-nederland.nl en/of www.dementie.nl

. TIP: www.kenniscentrumjongdementie.nl

. De volgende keer is op 17 oktober

. Wilt u in november ook collecteren?

. Bel Martine Riske: 06-575 90 349 of mail haar: m.riske@alzheimer-nederland.nl

. Is de collectant niet bij u aan de deur geweest? U kunt altijd doneren op

. NL13INGB 000 000 2502 of in het Alzheimer Café de collectebus bijvullen. Bedankt!

.Wordt VRIEND via www.samendementievriendelijk.nl , vul in "regiocode 009" en

. volg de minicursus zodat zoveel mogelijk medemensen weten van dementie!

Noot voor de redactie: vragen/ opm.: Irma van Milt 078-6180289 of miltbeth@hetnet.nl

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
lente dementie_edited
kinderen dementie klein_edited
Zomer Dementie fruit_edited
markt dementie foto 4_edited
Tuinieren dementie_edited
herfst dementie_edited
Hollands landschap dementie 3_edited
winter dementie 7_edited