Featured Posts

Het gezicht van dementieonderzoek

‘Mijn ultieme droom is ontdekken of we de hersenen kunnen verbeteren en zo een buffer kunnen opbouwen tegen dementie’

Hoe staan hersengebieden met elkaar in verbinding en is deze hersenconnectiviteit een manier om het beloop van de ziekte van Alzheimer te kunnen voorspellen? Dr. Betty Tijms, psycholoog en neuro-informaticus bij het VUmc Alzheimercentrum, wil deze vragen beantwoorden met een door haarzelf ontwikkeld computerprogramma. Zij ontvangt hiervoor een fellowshipbeurs van ZonMw: een persoonsgebonden subsidie om baanbrekend onderzoek te doen naar de oorsprong en het mechanisme van dementie.

‘Op dit moment weten we nog te weinig over wat er precies in de hersenen gebeurt bij mensen die dementie ontwikkelen’, vertelt Betty Tijms. ‘Vaak is de hoeveelheid amyloïd-bèta, het zogeheten Alzheimereiwit, wijkt al in een vroeg stadium af. Toch duurt het dan vaak nog jaren voor iemand hersenschade en de daar uit voortvloeiende problemen met het cognitief functioneren krijgt. Ik wil achterhalen of inzicht in hersenconnectiviteit, dat wil zeggen de manier waarop hersengebieden met elkaar verbonden zijn, een manier is om beter te begrijpen hoe het brein verandert bij iemand die dementie ontwikkelt.’ Zo krimpt de hippocampus – het deel van de hersenen dat vooral betrokken is bij het opslaan van nieuwe herinneringen – bij iemand met de ziekte van Alzheimer. Tijms: ‘Hoewel die krimp met het blote oog te zien is op een hersencan, wordt hierbij geen rekening met de complexiteit van het brein. In onze hersenen zijn immers honderd miljard neuronen die miljarden verbindingen maken. Het bestuderen van hersenconnectiviteit stelt ons in staat om de achteruitgang te meten die we op hersenscans niet kunnen zien.’

Connecties

Volgens Tijms kunnen we onze hersenen beschouwen als een sociaal netwerk. ‘Met één hersencel kom je niet ver, maar juist door met elkaar verbonden te zijn ontstaan complexe functies. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer zien we dat de verbindingen in de hersenen zijn verstoord. Daardoor raken bepaalde hersengebieden geïsoleerd en krimpen ze. Op basis van onderzoek naar hersenconnectiviteit kunnen we voorspellen welke gebieden dat zijn. Eigenlijk is het principe, waarop hersengebieden met elkaar verbonden zijn, heel simpel. Neuronen wisselen informatie met elkaar uit om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. Hoe vaker zij samen actief zijn, hoe sterker de connectie is. Maar als je met elkaar verbonden bent, sterf je vaak ook samen af: ‘neurons that fire together, wire together’ is een veronderstelling die vaak wordt gemaakt. Om deze veronderstelling te kunnen onderzoeken, ontwikkelde Tijms tijdens haar promotieonderzoek in het Schotse Edinburgh een computerprogramma. Samengevat is dit programma een wiskundige beschrijving van de netwerken in de hersenen, waarmee Tijms hoopt de individuele achteruitgang van een patiënt te kunnen voorspellen.

Meer duidelijkheid

Op basis van de eerste onderzoeksresultaten lijkt de methode van Tijms inderdaad in staat om de eerste, goed herkenbare signalen van netwerkveranderingen in de hersenen op te pikken. Een mogelijk baanbrekende ontdekking, want dit zou betekenen dat we in de toekomst met één druk op de knop een persoonlijke voorspelling kunnen doen over het risico op Alzheimer en de mate van achteruitgang. Volgens Tijms is die stap inmiddels niet zo groot meer. ‘Op basis van mijn onderzoek kunnen we meer kennis en duidelijkheid geven over dit risico en ook over het beloop van de ziekte. Dit zou een enorme toegevoegde waarde zijn, vooral voor mensen die een hoger risico hebben op dementie en zich daar zorgen over maken.’ Het onderzoek van Tijms is ook interessant voor de farmaceutische industrie. Ze werkt dan ook samen met Boehringer Ingelheim, één van ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven. ‘Zij kunnen mijn technieken gebruiken voor de selectie van deelnemers aan klinische trails. Het samenstellen van een zo vergelijkbaar mogelijke onderzoeksgroep – in dit geval mensen met een hoog risico op dementie – stelt ze in staat het effect van een mogelijk medicijn veel nauwkeuriger te meten. Ze sluiten daarmee namelijk zoveel mogelijk andere factoren uit die de onderzoeksresultaten zouden kunnen beïnvloeden.’

Inzicht in ziekteproces

Tijms: ‘De werking van de hersenen blijft mij fascineren. Ik vind het bijzonder dat het menselijk brein zo flexibel is; het is in staat veel klappen op te vangen. Vaak zie je, bijvoorbeeld na een beroerte, dat de hersengebieden rondom het getroffen deel in staat zijn nieuwe functies te leren om de schade te compenseren. Dat zien we ook bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Hoewel ik denk dat amyloïd-bèta een grote rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, verklaart het niet alles. Het ziekteproces is complexer dan één eiwit. Het onderzoek naar amyloïd-bèta en hersenconnectiviteit is complementair aan elkaar. Samen helpen ze bij het ontrafelen van het ziekteproces.’ En hoe ziet ze de toekomst? ‘Ik heb nog zóveel ideëen voor wat ik zou willen onderzoeken. Gelukkig is dit onderzoeksveld relatief jong en zijn er ontzettend veel manieren om met deze technieken de hersenen als netwerk de beschrijven. Mijn ultieme droom is ontdekken of we de hersenen kunnen verbeteren en zo een buffer kunnen opbouwen tegen het ontwikkelen van dementie. Onderzoek bij gezonde oudere mensen wees uit dat het mogelijk is om hersenconnectiviteit te verbeteren als je een nieuwe vaardigheid leert die zowel mentaal als fysiek uitdagend is, zoals golf. Als ik een zak met onderzoeksgeld zou krijgen, dan zou ik heel graag willen onderzoeken of het bij mensen in een voorstadium van dementie ook mogelijk is om op deze manier de hersenen te stimuleren om nieuwe verbindingen aan te maken.’

Onderzoek: Brain connectivity: the missing link between amyloid and clinical symptoms Projectleider: Dr. B.M. Tijms, VUmc Azheimercentrum Samenwerkende partijen: VUmc Alzheimercentrum, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
lente dementie_edited
kinderen dementie klein_edited
Zomer Dementie fruit_edited
markt dementie foto 4_edited
Tuinieren dementie_edited
herfst dementie_edited
Hollands landschap dementie 3_edited
winter dementie 7_edited