Featured Posts

Workshop creatie belevingstuin werpt zijn vruchten af


Als ontwerper hoef je niet altijd in deze rol te kruipen. Juist wanneer je voor specifieke doelgroepen aan de slag gaat is het zinvol om de kennis, kunde en ideeën van de betrokkenen te bundelen en in te zetten. Zo ook in Huis Ridderspoor in Hilversum. Dit is een kleinschalig zorgcomplex voor mensen met dementie met er aan gekoppeld een ontmoetingscentrum waar mensen met dementie die nog thuis wonen te gast zijn.

We kregen de vraag of wij ideeën hadden om van hun buitenruimte een soort belevingstuin te maken.

Inzet betrokken mensen

Door in gesprek te gaan met de bij het huis betrokken vrijwilligers en teamleden kwamen we er achter dat er al 1001 ideeën bestonden en dat er ook een aantal mensen waren die stonden te trappelen om de handen uit de mouwen te steken. Het wiel uitvinden was dus echt niet nodig. Daarom hebben we onze rol meer naar het faciliteren verschoven. Enerzijds om de ideeënstroom te ordenen en anderzijds het uiteindelijke creatie proces te begeleiden.

Trechteren van ideeën

Niet alle ideeën konden in de tuin een plekje krijgen. Dus gezamenlijk een programma van eisen gemaakt. Door de voorwaarden te benoemen die er minimaal in moesten komen kon een vertaalslag gemaakt worden naar de elementen. We zijn van groot naar klein gegaan. Eerst de grote elementen kiezen. Te denken valt aan een prieeltje, een pergola- achtige overkapping met zonnedoek en een seizoenstafel bij de deur. Daarna zijn we gaan zoeken naar kleinere elementen zoals een tafel met een boom erin als centraal punt, een paar kleinere tafels, een zogenaamde oppot-tafel, een spelelement en een waterelement. Als laatste is een plan gemaakt voor de beplanting en overige decoratie zoals bordjes met vragen. Hierna konden we de elementen een plaatsje geven op de plattegrond.

Door dit allemaal zo kernachtig op te splitsen en de uitvoeringsplannen in overzichtelijke taken te verdelen kon iedereen aan de slag.

Uitvoering in eigen handen

Doordat de uitvoering van het project voor bijna 100% door een aantal vrijwilligers en medewerkers gedaan werd was het niet meer dan logisch dat de bewoners en bezoekers van het ontmoetingscentrum mee gingen helpen. Veel handelingen kunnen deze mensen nog wel dus was er hulp bij het schilderen, zagen en timmeren, maar ook bij het planten en verdere aankleding. Zo werd het direct hun tuin.

Activiteitenbegeleiding mee naar buiten

Nu zo'n 70 procent van de plannen zijn uitgevoerd is het tijd dat er een bredere betrokkenheid gaat komen van de overige medewerkers en vrijwilligers, maar zeer zeker ook van de familie. Samen met de activiteitenbegeleiding gaan we aan de slag om eenvoudige handvatten aan te reiken voor activiteiten in de tuin. Dit willen we gaan bewerkstelligen door het maken van zogenaamde "activiteitenkaarten". Dit zijn informatiekaarten waarop een mogelijke activiteit beschreven staat. Wat je gaat doen, de tijd die het kost, wat je er bij nodig hebt enzovoort.

Deze activiteiten zijn erop gericht om op een eenvoudige en veilige manier in contact te komen met de persoon met dementie om zo mooie momenten samen te kunnen beleven. Ook het onderhoudsprogramma van de tuin gaat in kleine hapklare activiteiten opgesplitst worden zodat het dagelijks onderhoud zoals water geven samen met de bewoners gedaan kan worden. Maar ook seizoens- activiteiten kunnen op deze manier worden opgepakt en beschreven worden.

Wat gebeurt er allemaal

Maar in de tuin gebeurt nog veel meer. Doordat in de tuin van alles te doen is en ook de zintuigen op een natuurlijke wijze geprikkeld worden zien we dat er bij de mensen onderling ook mooie contacten ontstaan. Er ontstaan gesprekken over de bloemen en planten die er zijn en mooie herinneringen over de eigen tuinen van vroeger worden gedeeld. Maar ook worden de mensen blij van eenvoudige handelingen zoals het vegen van de stoep, of het onkruid tussen de tegels vandaan halen. Zinvolle activiteiten waar plezier aan wordt beleefd en het geeft hen heel veel voldoening.

Wat ook mooi is om te zien. Doordat het ontmoetingscentrum in een aparte ruimte in het huis is zien we binnen bijna geen vermenging. Buiten gebeurt dit vanzelf.

Familie informeren minstens zo belangrijk

Een ander belangrijk onderdeel van de projectbegeleiding bestond ook uit het informeren van de familieleden en andere bezoekers van het huis.

Dit hebben we gedaan door uitleg te geven op diverse familieavonden en door aanwezig te zijn op de opening van de tuin op 3 september. Dit viel samen met het feestje van het driejarig bestaan van het huis. Dit gaf ons de gelegenheid om uitleg te geven wat we allemaal al hadden gedaan, evenals het waarom en hoe. Daarnaast hebben we hun actieve hulp gevraagd bij de activiteiten. Enerzijds het helpen organiseren van een activiteit, maar met name het gewoon doen van bijvoorbeeld een spelletje buiten of het ruiken aan de geurende planten. Dit zijn juist zaken waarmee je de mensen met dementie veel plezier verschaft en eenvoudig in contact met hen komt. Maar vaak moeten ze hierin wel even mee op weg worden geholpen.

Dus door het koppelen van alle betrokkenen rond de bewoners van het huis aan de activiteiten in de tuin denken wij dat de tuin in al zijn facetten tot zijn recht gaat komen en gebruikt gaat worden waarvoor hij bedoeld is. En gewoon even samen in de zon op een bankje zitten met een kopje koffie erbij is natuurlijk ook niet te versmaden. Kortom, genieten staat voorop.

Wij zijn trots met het resultaat tot nu toe en zijn erg in onze nopjes met de geweldige samenwerking met alle betrokkenen. We kijken uit naar het vervolg.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
lente dementie_edited
kinderen dementie klein_edited
Zomer Dementie fruit_edited
markt dementie foto 4_edited
Tuinieren dementie_edited
herfst dementie_edited
Hollands landschap dementie 3_edited
winter dementie 7_edited