Featured Posts

Mooi initiatief voor en door de mantelzorger


Mooi initiatief van Alzheimer Nederland. Een nieuw platform voor en door de mantelzorgers.

Ook voor hen veranderd er veel wanneer hun naaste door alzheimer of een andere vorm van dementie getroffen is.

Behoefte aan informatie is hierin belangrijk. Wat gaat er veranderen en wat staat ons te wachten. Verhalen van lotgenoten spelen een belangrijke rol. Ja, het is een hard gelag, maar er is ook nog steeds ruimte voor mooie dingen.

De verhalen van lotgenoten kunnen helpen bij allerlei vragen. Maar ook om het schuldgevoel niet te laten overheersen wanneer je een keer "niet goed" reageert. Wat is niet goed? Jou eigen emotie moet je ook niet uit willen schakelen.

Maar je kunt er ook lezen wat je rol als mantelzorger kan zijn. Het hoeft niet alleen de zorgtaak te zijn. Ook het ondersteunen van iemand die deze zorgtaken wel doet is een belangrijke taak. Luisteren, er eens even mee uit nemen van de verzorger is minstens zo belangrijk.

Samen, er voor elkaar zijn. Dit platform helpt hierbij.

Recent Posts